Knihy a weby
 
Konferenční příspěvky
 


Časopisy

 

2022


Wolters Kluwer: Učitelský měsíčník, Praha, 2022, ročník I, číslo 5, strana 7-8. ISSN 2694-9946.
příspěvek: Čtenářský systém nakladatelství Fragment.
 
Wolters Kluwer: Školní družiny - speciál, Praha, 2022, ročník IX, číslo 3, strana 11-12. ISSN 2323-4343.
příspěvek: Čtenářský systém nakladatelství Fragment.
 
Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2022, ročník IX, číslo 2, strana 17-18. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Výzvy pro speciálního pedagoga na základní škole v době on-line vzdělávání. Potřeby klientů a jejich řešení
 
Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2022, ročník IX, číslo 1, strana 15-17. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Historie a současnost webu KamiNet.
 

2021


Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2021, ročník VIII, číslo 5, strana 22-23. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Rodiče a digitální svět jejich dětí.
příspěvek: Knihy psané speciálně pro jedince s dyslexií a jak mezi nimi vybírat.
 
Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2021, ročník VIII, číslo 3, strana 10-12. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Bariéry a jejich překonávání v dospělém životě jedinců s dyslexií.
 
Wolters Kluwer: Školní družiny - speciál, Praha, 2021, ročník VIII, číslo 3, strana 7-9. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Školní družina jako místo odpočinku i podpory vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Jde to vůbec dohromady?.
 

2020


Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2020, ročník VII, číslo 5, strana 29-31. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Není čert jako čert.
 
Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2020, ročník VII, číslo 2. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Centra kolegiální podpory.
 

2019


Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2019, číslo 5, str. 27 - 28. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Putování klokánka Jumpíka.
 
Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2019, ročník VI, číslo 2, str. 30 - 31. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Příběhy veverky Zrzinky aneb učíme se di-ti-ni s veverkou Zrzinkou.
 
Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2019, ročník VI, číslo 2, str. 32 - 33. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Život rytíře.
 

2016


PedF MU: Komenský, Brno, 2016, ročník 140, číslo 03, str. 42 - 47. ISSN 03230449.
příspěvek: Dyslexie a rozvoj čtenářské gramotnosti.
 
Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2016, ročník III., číslo 4, str. 27 - 28. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Délky hravě.
 
Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2016, ročník III., číslo 2, str. 42 - 44. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Matematika na KamiNetu 2. část
 
Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2016, ročník III., číslo 1, str. 42 - 44. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Matematika na KamiNetu 1. část
 

2015


Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2015, ročník II., číslo 6, str. 28-30. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Čas v životě a na KamiNetu.
 
Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2015, ročník II., číslo 5, str. 32-33. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Tři příklady z praxe
 
Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2015, ročník II., číslo 2, str. 40 - 42. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Fíovo čtení
 
Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2015, ročník II., číslo 1, str. 22 - 24. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Projekt PrePIn.
 

2014


Metodický portál RVP
příspěvek: Čteme s individuálně integrovanými žáky - práce s textem
[on line] dostupné na: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/19495/cteme-s-individualne-integrovanymi-zaky-prace-s-textem.html/
spoluautoři: Jitka Altmanová, Jaroslava Budíková, Anna Chocholová
 
Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2014, ročník I., číslo 2, str. 28 - 30. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Výzkumný projekt Literacy.
 
Wolters Kluwer: Školní poradenství v praxi, Praha, 2014, ročník I., číslo 1, str. 29 - 31. ISSN 2336 3436.
příspěvek: Astronomie bez dalekohledu.
 

2013


FORUM: Poradce ředitele školy Praha, 2013, ročník 1., číslo 3, str. 42 - 45. ISSN 1805-5087.
příspěvek: Čtenářská gramotnost a dyslexie u starších žáků a studentů.
 

2012


Metodický portál RVP
příspěvek: Rozlišování délek samohlásek u žáků s cizím mateřským jazykem.
[on line] dostupné na: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16735/ROZLISOVANI-DELEK-SAMOHLASEK-U-ZAKU-S-CIZIM-MATERSKYM-JAZYKEM.html/
 
Wolters Kluwer: Řízení školy ročník IX, 6/2012 ISSN 1214-8679.
příspěvek: Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií.
 

2011


Wolters Kluwer: Řízení školy, ročník VIII, 8/2011 ISSN 1214-8679.
příspěvek: Webové stránky KamiNet pomáhají s integrací.
 
Metodický portál RVP
příspěvek: Využití KamiNetu ve třídách s integrovanými žáky s poruchami učení na příkladu výuky skladby.
[on line] dostupné na: http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/14255/VYUZITI-KAMINETU-VE-TRIDACH-S-INTEGROVANYMI-ZAKY-S-PORUCHAMI-UCENI-NA-PRIKLADU-VYUKY-SKLADBY.html/
 
příspěvek: Tvoříme inzerát
[on line] dostupné na: http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/13681/TVORIME-INZERAT.html/
 

2009


Ikaros: Elektronický časopis o informační společnosti
příspěvek: Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení.
[on line] dostupné na: http://www.ikaros.cz/node/5298
vyšlo dne: 1.3.2009
 

2008


Internetové noviny: Novinky.cz
rozhovor: Specifické poruchy učení a jak na ně.
[on line] dostupné na: http://www.novinky.cz/clanek/149952-specificke-poruchy-uceni-a-jak-na-ne.html
vyšlo dne: 19.9.2008
 
Internetový časopis Študák.cz
recenze na knihu poezie: Suchoňová, Michaela. Kopretiny ve tmě. Brno: Tribun EU, 2007, ISBN 978-80-7399-334-4.
vyšlo: 3.5.2008
 

starší


internetový časopis www.Jazyky.com
článek: Výuka jazyků a specifické poruchy učení,
dostupné na:www.jazyky.com/content/view/85/51/
vyšlo: 3.února 2006
 
časopis Prahy 4 - Tučňák
článek: Mezinárodní týden dyslexie a ZŠ Ohradní
vyšlo: v říjnu 2005
 
Učitelské noviny
článek: Vychovatelkám k úvaze
Roč. 94, č.4 (1991), s.6
 


Příspěvky do publikací
 
Popularizace
 
Recenze a oponentury
 

 
Home