Knihy a weby
 
Konferenční příspěvky
 
Časopisy
 
Příspěvky do publikací

 

Televize, videa a podcasty

 

2022

Podcast z Knihozemě o čtení pro začínající čtenáře byl natočen v roce 2022. Pusťte si: O fragmentím čtenářském systému.
 

2017

Virtuální hospitace natočená na ZŠ Táborská, kde jsem 13 let pracovala jako uvolněný speciální pedagog.
Podívat se můžete na hodinu: Výuka českého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení.
 

2015

Vystoupení v pořadu ČT 1 Studio 6 v tématu Zápisy do 1.tříd začínají.
dostupné na: www.ceskatelevize.cz
 

2012

Vystoupení v pořadu ČT 1 Sama doma v tématu Poruchy učení se dozvíte o webových stránkách KamiNet i o mezinárodním projektu LITERACY.
dostupné na: www.ceskatelevize.cz
 

2010

Dokumentární studie projektu somatopedické společnosti "Školou bez překážek"
Trailer Školou bez překážek
 

Vystoupení v pořadu ČT 1 Sama doma v týdnu věnovaném dyslexii a hyperaktivitě u dětí.
dostupné na: www.ceskatelevize.cz
 
 

Přednášky a semináře

 

Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků se SPU
pořadatel: Somatopedická společnost v rámci projektu "Školou bez překážek" v rámci semináře Metodické aspekty SPUCH.
termín: 15.3.2013
 

Téma: Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků
pořadatel: Dyscentrum Praha - Dyskorunka
termín: 8.11.2011
 
Téma: Český jazyk, žáci se specifickými poruchami učení a KamiNet
pořadatel: PPP pro Prahu 1, 2 a 4
termín: 6.10.2011
 
Téma: Webové programy zaměřené na rozvoj jednotlivých percepcí
pořadatel: Dyscentrum Praha - Dyskorunka
termín: 3.11.2010
 
Téma: Elektronické spracovanie jazykovej teórie a praxe pre pedagogické potreby.
pořadatel: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Prešove
termín: 27.2.2009
místo konání: FF PU v Prešove, Slovensko
 
Seminář na téma Programy integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
pořadatel: Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství
termín: 29.-30.11.2006
název příspěvku: Internetové stránky věnované výuce českého jazyka a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení
 


Recenze a oponentury
 

 
Home