Soukromá praxe

Praha 4, Psohlavců 298/10


PhDr. Kamila Balharová


 

 
Konzultace po předchozí domluvě prostřednictvím e-mailu.
 

Nabízené služby

Vstupní diagnostiku připravuji každému klientu na "míru" podle informací, které mám. Používám nejčastěji dynamickou diagnostiku ACFS Carol Lidz, screening přetrvávajících primárních reflexů, u školáků test čtení a další podle potřeby. Trvá 2 - 3 hodiny. Cena 3000,-.
Po vstupní diagnostice se rodiče dozví, jaké strategie lze volit, aby náprava obtíží dítěte byla co nejefektivnější. Pojmenujeme si strategie, které dítě používá a které je nutné posilovat, nebo nově vytvářet.
 
Diagnostika sluchového zpracování informací metodou Benaudira - posouzení vhodnosti individualizovaného sluchového tréninku pro konkrétní dítě/dospělého. První vyšetření trvá 1,5 - 2 hodiny. Cena 2500,-
Benaudira přeměření po poslechu individualizovaného CD trvá cca 90 minut, cena 2000,-.
 
Případné vyhotovení zprávy z jakéhokoli vyšetření poskytuji na vyžádání - cena 1 000,-.
 
 
Následně podle potřeby nebo na vyžádání lze provést i další diagnostiku:
Diagnostika jazykového vývoje diagnostická baterie je určena pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností předškolních dětí.
Diagnostika čtenářských dovedností pro školní děti bez rozdílu věku.
Test rizika poruch učení - vhodné ve věku 5-6, pokud si nejste jistí, zda vaše dítě nepotřebuje odklad školní docházky.
Lze poskytnout i diagnostiku poruch učení, ale vzhledem k tomu, že nejsem jako soukromá osoba školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna), nebudou výsledky uznány školskými zařízeními jako směrodatné pro přiznání jednotlivých podpůrných opatření.
 
Obrázkový test profesní orientace - trvá cca 1 hodinu, je určen těm, kteří váhají a neví pro jaké povolání mají vlohy. Test napoví, kterým směrem je vhodné uvažovat. Na konci konzultace odejdete i se seznamem povolání, která jsou pro vašeho dospívajícího vhodná, ve kterých je největší šance, že bude spokojený/spokojená.
 

Odborné konzultace a konkrétní nápravné programy

Individuální konzultace a programy, které trvají do 60 minut.
Cena za konzultaci od 1.9.2024 je 1000,-
 
Nabídka programů:
Neurovývojová stimulace, program Pohybem se učíme - inhibice primárních reflexů.
Maxík - příprava na školní docházku.
KUPOZ - pro děti s ADHD, program zaměřený na pozornost a práci se sebevědomím dítěte.
Ropratem - pro žáky s ADD, zvyšování pracovního tempa.
KUMOT - rozvoj motorických schopností dítěte.
KUPREV - příprava dítěte na školní docházku, od 4 let dítěte.
Feuersteinovo instrumentální obohacování - individuálně i skupinově.
Já na to mám program určený pro jedince s dyslexií na střední škole.
 

 
Home