Weby
 

KamiNet se skládá ze dvou základních částí - angličtiny a češtiny.

Angličtina obsahuje vysvětlení mluvnice a k ní jednoduché testy, procvičování slovní zásoby řazené podle témat, abecedně řazený slovníček a výslovnost.

V češtině najdete mluvnické testy s taháky, literární pojmy řazené abecedně i podle žánrů a literární ukázky s úkoly, hravý pravopis pro ty nejmenší a pravopis pro starší i s výkladem pravidel a navazujícími testy.

V současnosti přibývá třetí část - nápravná cvičení, která se zaměřují na rozvoj zrakového a sluchového vnímání a orientaci v čase a prostoru.
https://kaminet.cz

 

Kamizdat se také skládá ze dvou částí - dramatiky a slohu.

Na rozdíl od KamiNetu je určen především pro učitele. Najdou zde metodicky zpracované hodiny včetně příloh. Jedná se o uzavřenou publikaci, která vznikla před nástupem RVP ZŠ. Její členění ale neplánuji upravovat, každý učitel je schopen si vybrat a přizpůsobit to, co potřebuje. Všechny hodiny zde uvedené absolvovali úspěšně i žáci se specifickými poruchami učení.
https://kamizdat.kaminet.cz

 

Elektronická kniha

Předkládá náměty, zpracované projekty, přílohy a doplňkový materiál k jednotlivým projektům. Můžete se nechat inspirovat.

Pokud máte ve třídě žáky se specifickými poruchami učení, vězte, že všechny projekty absolvovali i tito žáci.
https://azprojekty.kaminet.cz

 

Volba povolání

Věnuji se profesní orientaci žáků s poruchami učení. Z tohoto důvodu jsem absolvovala kurz Obrázkový test profesionální orientace. Poté jsem ve spolupráci s autorem vypracovala program, který zjednodušuje práci s testem. Tento program je neveřejný.

 
Home