Rady a porady
 

Užitečné odkazy

 

Dyscentrum Praha
můžete se poradit, vzdělávat se nebo zakoupit metodické a nápravné pomůcky a materiály
http://www.dyscentrum.org


Česká společnost Dyslexie
pokud chcete vědět více i po odborné stránce, sledovat nové trendy péče o děti s DYS, můžete se stát členem společnosti a zapojit se do činnosti
http://www.czechdyslexia.cz/


Prodys
individuální speciálně pedagogická péče
http://www.prodys-bubenickova.cz/nabidka.htm


Výuka

KamiNet
pomoc ve výuce češtiny od 2. - 9. ročníku v testech i výkladech pro žáky s poruchami učení, vysvětlení anglické mluvnice česky a návaznost na jednoduché testy, testy slovní zásoby, slovníček, nápravná cvičení zaměřená na rozvoj zrakového, sluchového vnímání a orientace v čase
https://kaminet.cz


Kamizdat
metodické stránky pro vyučující českého jazyka - sloh a literatura, ale pokud chcete svému dítěti s DYS pomoci se slohem, třeba zde také najdete inspiraci, jsou řazeny podle slohových útvarů
https://kamizdat.kaminet.cz


Diktáty
doplňovací diktáty s okamžitým vyhodnocením
http://diktaty.ewa.cz/diktold/


Literatura - "povinná četba"
možnost poslechu díla místo čtení
Čtenářský deník v rozhlase


Angličtina
velmi kvalitní stránky pro výuku angličtiny od počátků až...
http://helpforenglish.cz/


Příprava do školy - efektivně
 

Někdy mají rodiče pocit, že příprava do školy zabere jim a jejich dětem velké množství času. Vyzkoušela jsem si to na vlastní kůži a dále tento princip vysvětluji rodičům žáků, kteří jsou svěřeni do mé péče. Ti, kteří se tímto směrem dali a vydrželi, si princip pochvalují stejně jako já. Celkově jsme se nakonec učili hodinu denně.
V čem systém spočívá? V pravidelnosti. To je v dnešní uspěchané době to nejtěžší.
Jak na to?

Vezměte si čistý rozvrh a rozvrh vašeho dítěte. Osvědčilo se mi hlavní předměty - matematiku, český a cizí jazyk zařazovat do domácího rozvrhu třikrát týdně. Ostatní předměty podle toho, kolikrát je v týdnu mají v tom kterém ročníku. Obvykle jsem zařazovala do domácího rozvrhu předmět ten den, kdy byl také ve škole. Předešla jsem tím obvyklým nepříjemným překvapením, kdy jsem se dozvěděla o domácím úkolu den před odevzdáním. Poslední políčko v domácím rozvrhu bylo věnováno nápravám nebo i docvičování něčeho, co nám nešlo.

 

Po matematika český jazyk dějepis fyzika speciální příprava, nápravy
Út český jazyk cizí jazyk zeměpis výchovy speciální příprava, nápravy
St matematika cizí jazyk fyzika výchovy speciální příprava, nápravy
Čt český jazyk dějepis přírodopis výchovy speciální příprava, nápravy
matematika cizí jazyk zeměpis přírodopis speciální příprava, nápravy

 

Syn věděl, že ho tento rozvrh nemine, ale že si ho může zkrátit. V cizím jazyce jsme opakovali slovíčka, v matematice měl vypočítat 2 příklady, které jsem mu zadala ze školního sešitu. V češtině jsme udělali jedno cvičení z učebnice. Protože se nejednalo o nárazové učení, ale o pravidelné procvičování, stačila nám na přípravu do školy obvykle hodina. Na každý předmět asi tak 15 minut.

Nikdy jsem nedala na informaci, že se v naukových předmětech nic nemají učit. S nimi jsem často spojovala nápravy - nácvik čtení nebo vyhledávání v textu. Syn mi přečetl kus textu z učebnice a já mu položila otázku, na kterou mohl v textu najít odpověď. Pokud si ji nepamatoval, a to bylo často, měl ji v textu najít.

Učivo do školy se nám nehromadilo, i když to vypadalo, že si syn nic nepamatuje, přeci jen podával ve škole výkony mezi dvojkou a trojkou (na vysvědčení). Podobné zkušenosti měli ti rodiče, kteří vydrželi pracovat s tímto systémem déle než 2 měsíce. Po roce šlo pomalu přenechávat domácí přípravu na synovi a pouze kontrolovat výsledky.
 


Jak sledovat pokroky v nápravách
 

Všichni potřebujeme znát své schopnosti a dovednosti. Tím spíše žási s poruchou učení, kteří mohou mít pocit, že se nic nezlepšuje, že mají stále stejné potíže, že nemá cenu nic dělat. Proto je vhodné si vést pro sebe tabulku, do které si vpisujeme výsledky v jednotlivých oblastech, které je potřeba procvičovat, neboť jsou oslabené. Některé oblasti zdánlivě s výukou českého jazyka nesouvisí, nicméně ji velmi ovlivňují.
Rozlišuji 7 oblastí, do kterých se porucha promítá:

  • dyslexie - čtení a porozumění textu
  • dysortografie - procvičování a docvičování pravopisu
  • koncentrace pozornosti
  • zraková percepce
  • sluchová percepce
  • rozvoj řeči, porozumění
  • orientace v prostoru i čase
     

Rada

Založte si obálku, kam si budete vkládat hotové práce. Při hodnocení používáme dvě značky: hvězdičku a V. Hvězdička znamená samostatné splnění úkolu bez problémů, V znamená splnění úkolu s problémy, s pomocí. Na konci období - na konci školního roku - zhodnotíme každou oblast. Tam, kde se nedařilo, zařazujeme cvičení v dalším roce opakovaně. Srovnávejte a sledujte vždy pouze vlastní posuny v práci. Učíte se tak principy jak sami sobě pomoci.

 

Zkušenosti

Vedení přehledů se mi osvědčilo na 1. i na 2.stupni ZŠ. U mladších žáků pomáhali rodiče vést přehledy nápravných cvičení. Starší žáci se pokoušeli vést si je samostatně. Ne vždy se vše podařilo, ale pravidelné zaznamenávání výsledků práce ukazovalo, zda skutečně pro sebe žák něco dělal a s jakým výsledkem. Terapeut pak mohl lépe poradit jak pokračovat dál, kde jsou silné a kde slabé stránky žáka v učení. Mohl mu pomoci najít nejvhodnější strategii učení.
 

 
Home