Semináře
 

Dyscentrum Praha

 
Podpůrná opatření u žáků se SPU.
 
SPU a výuka matematiky (prevence a náprava).
 
Výuka anglického jazyka ve 3. a 4. ročníku ve skupinách se žáky se SPU.
 
Jak efektivně pracovat v hodinách českého jazyka se žáky 2. stupně a studenty SŠ se SPU a poruchou pozornosti.
 
Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků.
 
Čtení baví každého - prevence specifických poruch učení na počátku školní docházky.
 


Semináře na klíč

 
Rozvoj čtenářských kompetencí u žáků 2. stupně.
Vliv vizuálního stresu a typografie na rozvoj čtenářské gramotnosti.
Metoda SQ3R a její využití při práci s odborným textem – praktický nácvik.
Knihy rozvíjející čtenářské dovednosti, které jsou určené přímo pro žáky s dyslexií na 2. stupni, seznámení s jejich obsahem a cílem.
 
Rozvoj čtenářských dovedností u žáků 1. stupně.
Předčtenářské dovednosti – novinky v terapiích změřených na sluchové a zrakové zpracovávání.
Co dělat, když dětem nejde čtení genetickou metodou a kdy se taková situace dá očekávat. Fíovo čtení – seznámení s knihou pracovních listů, která se v této situaci osvědčila a jak s ní pracovat.
Využití webových stránek KamiNet nejen k rozvoji předčtenářských dovedností, ale i při obtížích s pravopisem.

 
Home