Akreditované semináře
 

Podpůrná opatření u žáků se SPU. - Dyscentrum Praha
 
SPU a výuka matematiky (prevence a náprava). - Dyscentrum Praha
 
Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s dyslexií. - PPP UK Teplice
 
Vliv dyslexie, dysgrafie a dysortografie na výuku matematiky a možnosti nápravy obtíží. - PPP UK Teplice
 
Výuka anglického jazyka ve 3. a 4. ročníku ve skupinách se žáky se SPU. - Dyscentrum Praha
 
Český jazyk a literatura a žáci s dysortografií. - PPP UK Teplice
 
Jak efektivně pracovat v hodinách českého jazyka se žáky 2. stupně a studenty SŠ se SPU a poruchou pozornosti. - Dyscentrum Praha
 
Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků. - Dyscentrum Praha
 
Čtení baví každého - prevence specifických poruch učení na počátku školní docházky. - Dyscentrum Praha
 

 
Home