Knihy a weby
 
Konferenční příspěvky
 
Časopisy
 


Příspěvky do publikací

 

USA

Human-Computer Interfaces and Interactivity: Emergent Research and Applications.
IGI Global, Hershey, USA, 2014, pages 102-117. ISBN10: 146666228X
Editors: Pedro Isaías (Universidade Aberta (Portuguese Open University), Portugal) and Katherine Blashki (Noroff University College, Norway)
Chapter 6
Including Dyslexic Users in the Early Design of the LITERACY Portal
Autors: Renate Motschnig, Domink Hagelkruys, Ján Struhár, Kamila Balharová
 

ČR

Děti se specifickými poruchami učení.
in Bittmannová l. a kol. Speciálně pedagogické minimum pro učitele. Pasparta: Brno, 2018. ISBN 978-80-88290-14-8
 
Literacy jako mezioborová intervence pro podporu inkluze.
in Vojtová, V., Červenka, K. Intervence pro inkluzi. Masarykova unverzita: Brno, 2013. ISBN 978-80-210-6645-8
 
Život rytíře
vydáno ve sborníku: Informace České společnosti "Dyslexie" pro školní rok 2011 - 2012. Tobiáš, Havlíčkův Brod, 2011, str. 23-24. ISBN 978-80-7311-122-9
 
KamiNet - výukové stránky především pro žáky se specifickými poruchami učení
vydáno ve sborníku: Informace České společnosti "Dyslexie" pro školní rok 2010 - 2011. Tobiáš, Havlíčkův Brod, 2010, str.11 - 17. ISBN 978-80-7311-117-5
 


Vzdělávání dětí s poruchami učení na 1.stupni ZŠ
Editoři: PhDr. Iva Strnadová, Ph.D. a PhDr. Kamila Balharová. Nakladatelství RAABE, Praha, 2009. ISSN: 1804-0179.
Názvy jednotlivých vydaných příspěvků:
 
Nápravy poruch učení - rozvoj percepcí
Cvičení pozornosti
Orientace
Sluchové vnímání
Pozornost 1
Zraková percepce
Hry na řazení, třídění a orientaci na ploše - předmatematické dovednosti
U rybníka
 
Jazyk a jazyková komunikace
Přídavná jména
Podstatná jména
 
Teorie
Výuka anglických slovíček
Webové stránky a jejich přizpůsobení žákům s poruchami učení
 
Ostatní
Světové strany a kraje ČR
 


Recepty na zajímavé hodiny českého jazyka a literatury pro 2.stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.
Editoři: PhDr. Kosová, Ph.D. a PhDr. Svobodová. Nakladatelství RAABE, Praha, 2008. ISSN: 1802-8632.
Epos o Gilgamešovi
Kufr aneb význam slova
Frazeologie, filipika a ironie v Saturninovi
Popis osoby
Vyšehrad - projekt
Divadlo Járy Cimrmana
Zábavné recepty - popis pracovního postupu
Větné členy
Zelená louka - slovní druhy
Pohádkové omalovánky - vzory podstatných jmen
 
Třída - návod k použití
Nakladatelství RAABE, Praha, 2008. ISSN: 1803-5612.
příspěvek: Zápis do 1.třídy
 
Učitelský NÁPADNÍK pro 1. stupeň ZŠ
Nakladatelství RAABE, Praha, 2008. ISSN: 1802-8632.
Názvy jednotlivých vydaných příspěvků:
Říše fantazie I - zaměřené na pravopis ú,ů
Říše fantazie II - zaměřené na pravopis tvrdých a měkkých souhlásek
Vyjmenovaná slova  


Popularizace
 
Recenze a oponentury
 

 
Home