Weby

KamiNet - výukové stránky českého a anglického jazyka pro žáky se specifickými poruchami učení, cvičení na rozvoj sluchového vnímání, zrakového vnímání, pozornosti, orientace v čase a prostoru. Obsahuje i část věnovanou matematice a část určenou pro dospělé (rodiče, učitele).
 
Kamizdat - metodika výuky slohu a literatury za využití dramatických postupů v týdenních blocích
 
Projekty ve výuce od A do Z - elektronická kniha, propojení jednotlivých vzdělávacích oblastí, kde dominantní je Jazyk a jazyková komunikace
 


Knihy

Lenka a Tonička (2022) - v knize najdete nejen dívčí příběh o tom, jak Lenka dokázala překonat sama sebe, ale i mnoho úkolů. Můžete se těšit na práci s rodokmeny nebo na vyhledávání informací v textu. Budete porovnávat obrázky, slova nebo věty a nebudete hledat pouze rozdíly, ale i to, co je spojuje.
Větší písmo a jeho různé typy v textu a úkolech, stejně jako zarovnání vlevo mohou pomoci těm, kteří mají dyslexii. Ti se mohou prostřednictvím knihy seznámit s metodou, která se u žáků s dyslexií s úspěchem používá v zahraničí a která je naučí pracovat s (třeba i odborným) textem.
 
Hravé počítání do 20 (2022) - Za problémy s počítáním často nestojí dyskalkulie, ale nedostatečné zvládnutí matematických dovedností. Trénujte je se svými dětmi a z matematiky se stane zábava. V první části cvičebnice probereme předmatematické dovednosti – základní stavební kámen matematiky. Druhá část je zaměřena na rozvoj matematických představ a počítání do 10. Třetí pak na počítání do 20 s přechodem přes desítku.
 
Vyjmenovaná slova hrou 2 (2022) - kvarteta plná obrázků s vyjmenovanými slovy jsou tentokrát doplněná slovy příbuznými. Pokud už dobře vaše dítě umí tvary a významy jednotlivých vyjmenovaných slov, můžete hrou pokračovat dál a hrát s ním slova příbuzná. Jedno z kvartet je dokonce zaměřeno na slova s předponami vy-, vý-.
 
1. třída v malíčku (2021) - jedná se o knihu určenou hlavně k zábavnému procvičování v období prázdnin. Je ji však možné s úspěchem využít i k procvičení toho, co dítěti nejde.
 
Není čert jako čert (2020) - jedná se o pohádky/příběhy o čertech pro starší žáky, které doprovází úkoly zaměřené na rozvoj čtenářských dovedností. Kniha je zaměřena svými úkoly na porozumění a je vhodné ji využít až po zvládnutí úkolů v knize Život rytíře.
 
Putování klokánka Jumpíka (2019) - jedná se o příběh, který doprovází úkoly zaměřené na rozvoj čtenářských dovedností. Kniha je zaměřena svými úkoly na porozumění.
 
Vyjmenovaná slova hrou (2019) - kvarteta plná obrázků s vyjmenovanými slovy a jejich tvary mohou pomoci dětem hravou formou zvládnout pro někoho těžké učivo. Zaměření právě na tvary vyjmenovaných slov pomáhalo žákům s dysortagrafií a dyslexií.
 
Příběhy veverky Zrzinky (2018) - aneb Učíme se di-ti-ni s veverkou Zrzinkou. Jak podtitul napovídá jedná se o příběh, který doprovází úkoly zaměřené na procvičování měkkých a tvrdých slabik.
 
Fíovo čtení (2015) - kniha je zaměřená na pomoc dítěti, kterému nejde čtení genetickou metodou. Postupný hravý přechod na slabikovou metodu.
 
Astronomie bez dalekohledu (2013) - populárně naučná kniha plná úkolů na porozumění textu a procvičení pozornosti. Doporučuji od 9. třídy do x let.
 
Život rytíře (2011, 2018) - kniha her a čtení pro žáky s dyslexií. Vydání v roce 2018 v nakladatelství Dyscentrum.
 


Odborné publikace vydané v zahraničí i v ČR:

 

USA
Dyslexia and Accessibility in the Modern Era - Emerging Research and Opportunities
autoři: Kamila Balharová, Jakub Balhar, Věra Vojtová
Vydalo nakladatelství IGI Global - Information Science Reference
Hershey PA v roce 2020.
 
 
Slovensko
Vývinové poruchy učenia - kniha o poruchách učení pro rodiče i učitele.
autoři: Lenka Krejčová, Zuzana Bodnárová, Kamila Šemberová, Kamila Balharová
Vydalo nakladatelství Lindeni ze skupiny Albatros Media v roce 2018.
 
   
Česká republika
Specifické poruchy učení - kniha o poruchách učení pro rodiče i učitele.
autoři: Lenka Krejčová, Zuzana Bodnárová, Kamila Šemberová, Kamila Balharová
Vydalo nakladatelství Edika ze skupiny Albatros Media v roce 2014.
 
 

Zvládání každodenního života dospělých s dyslexií - internet jako cesta k inkluzi
autoři: Kamila Balharová, Věra Vojtová, Jana Presová
 
Metodické komentáře ke standardům ZV - Český jazyk a literatura
autor: Mgr. Jitka Altmanová
spoluautoři: PhDr. Alena Andresová CSc., PhDr. Kamila Balharová, PaedDr. Květoslava Klímová Ph.D., Mgr. Petr Koubek, PaedDr. Jana Nedvědová, Mgr. Jarmila Sulovská
 


Konferenční příspěvky
 
Časopisy
 
Příspěvky do publikací
 
Popularizace
 
Recenze a oponentury
 

 
Home