Knihy

Příběhy veverky Zrzinky - aneb Učíme se di-ti-ni s veverkou Zrzinkou. Jak podtitul napovídá jedná se o příběh, který doprovází úkoly zaměřené na procvičování měkkých a tvrdých slabik.
 

Fíovo čtení - kniha je zaměřená na pomoc dítěti, kterému nejde čtení genetickou metodou. Postupný hravý přechod na slabikovou metodu.
 
Astronomie bez dalekohledu - populárně naučná kniha plná úkolů na porozumění textu a procvičení pozornosti. Doporučuji od 9. třídy do x let.
 
Život rytíře - kniha her a čtení pro žáky s dyslexií. 2. aktualizované vydání v roce 2018 v nakladatelství Dyscentrum.
 

Spoluautorství publikací:
Metodické komentáře ke standardům ZV - Český jazyk a literatura
autor: Mgr. Jitka Altmanová
spoluautoři: PhDr. Alena Andresová CSc., PhDr. Kamila Balharová, PaedDr. Květoslava Klímová Ph.D., Mgr. Petr Koubek, PaedDr. Jana Nedvědová, Mgr. Jarmila Sulovská
 
Specifické poruchy učení - kniha o poruchách učení pro rodiče i učitele.
spoluautoři: Lenka Krejčová, Zuzana Bodnárová, Kamila Šemberová, Kamila Balharová
 
Zvládání každodenního života dospělých s dyslexií - internet jako cesta k inkluzi
spoluautoři: Kamila Balharová, Věra Vojtová, Jana Presová
 

Weby

KamiNet - výukové stránky českého a anglického jazyka pro žáky se specifickými poruchami učení, cvičení na rozvoj sluchového vnímání, zrakového vnímání, pozornosti, orientace v čase a prostoru.
Kamizdat - metodika výuky slohu a literatury za využití dramatických postupů v týdenních blocích
Projekty ve výuce od A do Z - elektronická kniha, propojení jednotlivých vzdělávacích oblastí, kde dominantní je Jazyk a jazyková komunikace
 
 


Konferenční příspěvky
 
Časopisy
 
Příspěvky do publikací
 
Popularizace
 
Recenze a oponentury
 

 
Home