Weby

KamiNet - výukové stránky českého a anglického jazyka pro žáky se specifickými poruchami učení, cvičení na rozvoj sluchového vnímání, zrakového vnímání, pozornosti, orientace v čase a prostoru.
 
Kamizdat - metodika výuky slohu a literatury za využití dramatických postupů v týdenních blocích
 
Projekty ve výuce od A do Z - elektronická kniha, propojení jednotlivých vzdělávacích oblastí, kde dominantní je Jazyk a jazyková komunikace
 


Knihy

Není čert jako čert (2020) - jedná se o pohádky/příběhy o čertech pro starší žáky, které doprovází úkoly zaměřené na rozvoj čtenářských dovedností. Kniha je zaměřena svými úkoly na porozumění a je vhodné ji využít až po zvládnutí úkolů v knize Život rytíře.
 
Putování klokánka Jumpíka (2019) - jedná se o příběh, který doprovází úkoly zaměřené na rozvoj čtenářských dovedností. Kniha je zaměřena svými úkoly na porozumění.
 
Vyjmenovaná slova hrou (2019) - kvarteta plná obrázků s vyjmenovanými slovy a jejich tvary mohou pomoci dětem hravou formou zvládnout pro někoho těžké učivo. Zaměření právě na tvary vyjmenovaných slov pomáhalo žákům s dysortagrafií a dyslexií.
 
Příběhy veverky Zrzinky (2018) - aneb Učíme se di-ti-ni s veverkou Zrzinkou. Jak podtitul napovídá jedná se o příběh, který doprovází úkoly zaměřené na procvičování měkkých a tvrdých slabik.
 

Fíovo čtení (2015) - kniha je zaměřená na pomoc dítěti, kterému nejde čtení genetickou metodou. Postupný hravý přechod na slabikovou metodu.
 
Astronomie bez dalekohledu (2013) - populárně naučná kniha plná úkolů na porozumění textu a procvičení pozornosti. Doporučuji od 9. třídy do x let.
 
Život rytíře (2011, 2018) - kniha her a čtení pro žáky s dyslexií. Vydání v roce 2018 v nakladatelství Dyscentrum.
 


Odborné publikace vydané v zahraničí i v ČR:

 

USA
Dyslexia and Accessibility in the Modern Era - Emerging Research and Opportunities
autoři: Kamila Balharová, Jakub Balhar, Věra Vojtová
Vydalo nakladatelství IGI Global - Information Science Reference
Hershey PA v roce 2020.
 
 
Slovensko
Vývinové poruchy učenia - kniha o poruchách učení pro rodiče i učitele.
autoři: Lenka Krejčová, Zuzana Bodnárová, Kamila Šemberová, Kamila Balharová
Vydalo nakladatelství Lindeni ze skupiny Albatros Media v roce 2018.
 
   
Česká republika
Specifické poruchy učení - kniha o poruchách učení pro rodiče i učitele.
autoři: Lenka Krejčová, Zuzana Bodnárová, Kamila Šemberová, Kamila Balharová
Vydalo nakladatelství Edika ze skupiny Albatros Media v roce 2014.
 
 

Zvládání každodenního života dospělých s dyslexií - internet jako cesta k inkluzi
autoři: Kamila Balharová, Věra Vojtová, Jana Presová
 
Metodické komentáře ke standardům ZV - Český jazyk a literatura
autor: Mgr. Jitka Altmanová
spoluautoři: PhDr. Alena Andresová CSc., PhDr. Kamila Balharová, PaedDr. Květoslava Klímová Ph.D., Mgr. Petr Koubek, PaedDr. Jana Nedvědová, Mgr. Jarmila Sulovská
 


Konferenční příspěvky
 
Časopisy
 
Příspěvky do publikací
 
Popularizace
 
Recenze a oponentury
 

 
Home