Knihy a weby
 


Konferenční příspěvky


 

2022

Konference: Den s instrumentálním obohacováním.
termín konání: 11.5.2022
pořadatel: Katedra psychologie PedF UK, Myslíkova 7
příspěvky: Moje zkušenosti s FIE a budováním ikluzivní školy.
 

2021

Konference: Dyskorunka „2021 aneb svoboda učení“.
termín konání: 25.11.2021
pořadatel: Dys-centrum, Praha
příspěvek: Práce speciálního pedagoga na základní škole nejen v době on-line vzdělávání. Potřeby klientů a jejich řešení.
 
Konference: Dyskorunka 2021 „čtvrtstoletí s dyslexií – paradoxy, překvapení, zážitky a nekončící inspirace“.
termín konání: 4.2.2021
pořadatel: Dys-centrum, Praha
příspěvky: Dyslexia and Accessibility in the Modern Era, spoluautor: Jakub Balhar
Není čert jako čert – dokončení systému podpory čtenářství u žáků s dyslexií na základní škole
 

2019

Konference: Dyskorunka 2019 aneb „hledáme se žáky způsoby, jak porozumět světu, a chceme, aby byli moudří“.
termín konání: 28.11.2019
pořadatel: Dys-centrum, Praha
příspěvek: Žijeme, děláme chyby a napravujeme je aneb Proč a jak se dostal klokánek Jumpík z Austrálie do pražské školy
 

2018

Konference: Dyskorunka 2018 aneb škola (čtení) k žití.
termín konání: 22.11.2018
pořadatel: Dys-centrum, Praha
příspěvek: Dyslexie a čtení – jak pomoci s rozvojem čtenářských dovedností
 

2017

Konference: Dyskorunka 2017 aneb čtení na všechny způsoby, bez ohledu na dyslexii.
termín konání: 30.11.2017
pořadatel: Dys-centrum, Praha
příspěvek: Žák cizinec s dyslexií a co s tím?
 

2016

Konference na téma: Škola jako místo setkávání - aneb učíme se pro život, ne pro školu.
termín konání: 15.4.2016
pořadatel: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
příspěvek: Matematika na KamiNetu.
 

2015

Konference: Dyskorunka - aneb dyslexie od dětství po dospělost - co nám bere, co nám dává.
termín konání: 26.11.2015
pořadatel: Dyscentrum, Praha
název příspěvku: Fíovo čtení - pomáháme dětem naučit se číst.
 
Konference na téma: Preventivní opatření v logopedii a příbuzných oborech.
termín konání: 23.5.2015
pořadatel: Logopedická společnost Miloše Sováka
příspěvek: Dyslexie a gramotnost u lidí s dyslexií od dětství do dospělosti
 
Konference na téma: Škola jako místo setkávání - aneb učíme se pro život, ne pro školu.
termín konání: 17.4.2015
pořadatel: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
příspěvky: Fíovo čtení
Projekt Prevence - poradenství - inkluze na ZŠ Táborská v Praze
vydáno ve sborníku: Praha, 2015. ISBN 978-80-7308-560-5.
 
Konference: SEN in language lessons - Žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků.
termín 6.3.2015
pořadatelé: NUV a British Council, Praha
název příspěvku: Výuka anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ Táborská v Praze
 

2014

Konference: Dyskorunka - tvoříme, inovujeme a inspirujeme se navzájem - učitelé, žáci i rodiče..
termín konání: 27.11.2014
pořadatel: Dyscentrum, Praha
název příspěvku: Novinky na KamiNetu - pomoc při řešení problémů v matematice.
 
Mezinárodní konference na téma: IT ve službách speciálních vzdělávacích potřeb.
termín konání: 17.9.2014
pořadatel: Česká společnost Dyslexie
název příspěvku: Literacy - praktické seznámení s obsahem portálu.
autoři: Motschnig (UNIVIE), Balharová, Vojtová, Presová, Mikulášek (PPP)
 
Mezinárodní konference na téma: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka.
termín konání: 22.5.2014
pořadatel: Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci
název příspěvku: Projekt Literacy a využití typografie pro rozvoj čtenářské gramotnosti u jedinců s dyslexií.
vydáno ve sborníku: Olomouc. 2014.
 
Konference na téma: Škola jako místo setkávání
termín konání: 11.4.2014
pořadatel: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
příspěvek: Čtenářská gramotnost - funkční gramotnost - Astronomie bez dalekohledu
vydáno ve sborníku: Praha, 2014. ISBN 978-80-7308-446-2.
 

2013

Konference: Dyskorunka aneb učitelé učí žáky a žáci učí učitele.
termín konání: 14.11.2013
pořadatel: Dyscentrum, Praha
název příspěvku: Pomoc starším jedincům s dyslexií: projekt Literacy a nová kniha o astronomii.
autoři: Balharová, Mikulášek
 
Mezinárodní konference na téma: O dyslexii z různých úhlů pohledu.
termín konání: 25.9.2013
pořadatel: Česká společnost Dyslexie
název příspěvku: Literacy/gramotnost - online portál pro e-learning a podporu sociálního začleňování jedinců s dyslexií.
autoři: Balharová (PPP), Struhár (UNIVIE)
 
Multikonference IADIS - Interfaces and Human Computer Interaction 2013
termín konání: 22.7. - 26.7.2013
místo konání: VŠE, Praha
příspěvek: INCLUDING DYSLEXIC USERS IN THE EARLY DESIGN OF THE LITERACY PORTAL (F070)
autoři: Dominik Hagelkruys, Ján Struhár, Renate Motschnig and Kamila Balharová
 
Konference na téma: Škola jako místo setkávání
termín konání: 12.4.2013
pořadatel: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
příspěvek: Literacy/Gramotnost - online portál pro e-learning a podporu sociálního začleňování jedinců s dyslexií.
autoři: Balharová, Struhár
vydáno ve sborníku: Praha, 2013. ISBN 978-80-7308-446-2.
 
Mezinárodní konference – UNIVERSAL LEARNING DESIGN
termín: 11.2. - 15.2.2013
místo konání: Brno
pořadatel: Masarykova Univerzita, Teiresiás, Support Centre for Students with Special Needs
příspěvek: A Case Study of Applying Card-sorting as an Initial Step in the Design of the LITERACY – Portal for People with Dyslexia
autoři: Kamila Balharová, Dominik Hagelkruys, Ján Struhár
 

2012

Konference: Dyskorunka - učíme se jinak, přemýšlíme jinak, a proto jsme důležití!
termín konání: 13.11.2012
pořadatel: Dyscentrum, Praha
název příspěvku: Mezinárodní projekt LITERACY - pomoc pro dospívající a dospělé dyslektiky.
 
Konference na téma: Škola jako místo setkávání
termín konání: 30.3.2012
pořadatel: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
název příspěvku: Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií
vydáno ve sborníku: Praha, 2012. ISBN 978-80-7308-347-2.
 

2011

Mezinárodní konference na téma: Komunikační výchova a školská praxe
termín konání: 13.4.2011
pořadatel: Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci
název příspěvku: Čtenářská gramotnost u žáků s dyslexií a její rozvoj
vydáno ve sborníku: Olomouc. 2011.
 
Konference na téma: Škola jako místo setkávání
termín konání: 18.3.2011
pořadatel: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
název příspěvku: Webové programy a rozvoj zrakového a sluchového vnímání, orientace v prostoru a čase.
vydáno ve sborníku: Praha, 2011. ISBN 978-80-7308-347-2.
 

2010

Konference na téma: Škola jako místo setkávání
termín konání: 19.4.2010
pořadatel: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
název příspěvku: Specifické poruchy učení, typografie a KamiNet
vydáno ve sborníku: Univerzita Karlova: Praha, 2010. ISBN 987-80-7308-310-6.
 

2009

Mezinárodní konference na téma: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole
termín konání: 2. - 3.4.2009
pořadatel: Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci
název příspěvku: Zkušenosti s využitím týdenních bloků ve výuce českého jazyka žáků se specifickými poruchami učení.
vydáno ve sborníku: Olomouc. 2009. ISBN 978-80-244-2435-42010
 

2008

Mezinárodní konference na Slovensku: Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry
termín konání: 25.-26.9.2008
pořadatel: Prešovská univerzita
název příspěvku: Výukové a metodické webové stránky jako součást modernizace a elektronizace procesu vyučování jazyka a literatury.
vydáno ve sborníku: Prešov. 2008. ISBN 978-80-8068-795-3
 
Mezinárodní konference na téma: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole
termín konání: 10.-11.4.2008
pořadatel: Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci
název příspěvků:
Autoevaluace nejen v českém jazyce - první zkušenosti
Projekty od A do Z - elektronická kniha
vydáno ve sborníku: UP, Olomouc, 2009. ISBN 978-80-244-2240-4.
 
8.konference k využívání nových technologií ve výuce cizích jazyků a CLIL, projekty, mezinárodní spolupráce - pořádala Asociace učitelů angličtiny ČR, regionální centrum Kutná Hora a Národní agentura evropských vzdělávacích programů
termín konání: 1.2.2008 v Kutné Hoře (č.j.10694/2006-25-122)
název příspěvku: Projekty ve výuce od A do Z
 

2007

Konference na téma: Český jazyk a literatura pořádaná v rámci projektu ESF CZ.04.1.03/3.1.15.1/0249 v Praze
konaná dne: 19.11.2007
název příspěvku: KamiNet a Kamizdat - internetové stránky věnované výuce jazyků žáků se specifickými poruchami učení
 
Mezinárodní konference na téma: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole
pořadatel: Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci
termín: 12.-13.4.2007
název příspěvku: Využití kooperace 1. a 2.stupně při projektech věnovaných českému jazyku
vydáno ve sborníku: UP, Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1947.
 

2006

Mezinárodní konference na téma: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole
pořadatel: Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci
termín: 14.4.2006
název: Internetové stránky věnované výuce českého jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení na 2.stupni ZŠ
vydáno ve sborníku: Hanex, Olomouc, 2007. ISBN 80-85783-72-X
 


Časopisy
 
Příspěvky do publikací
 
Popularizace
 
Recenze a oponentury
 

 
Home