Knihy a weby
 
Konferenční příspěvky
 
Časopisy
 
Příspěvky do publikací
 
Popularizace

 

Recenze a oponentury

 
Redigování pro nakladatelství Fragment
Čtení pro začínající čtenáře: Čteme spolu, Čteme sami, Čteme s radostí
rok: 2019
 
Recenze pro časopis Psychologie pro praxi
příspěvek Dyslexie u studentů vysokých škol.
termín: březen 2011
 

Oponentský posudek pro SCIO.
téma: Scio testy z hlediska žáků se specifickými poruchami učení.
termín: duben 2008
 
Recenze pro Státní pedagogické nakladatelství
CD program Angličtina bez bariér, autorka Ing. Dagmar Rýdlová.
vhodnost z hlediska potřeb žáků se specifickými poruchami učení
termín: listopad 2006
 
 

 
Home