Pravidla přizpůsobování výukového webu

pro žáky s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a poruchou pozornosti
 

1. Text
kontrastní oproti pozadí
větší velikost písma (dop. Arial 14)
použití bezpatkového písma (Arial, Verdana, Comic Sans)
 
2. Souvislý výkladový text
jasná a přehledná struktura
jednotná úprava
výrazné členění textu
zvýraznění klíčových slov,
nejlépe tučně
nepoužívat kurzívu ani podtržený text
pokud možno, aby se text vešel na obrazovku a nemuselo se rolovat
 
3. Pozadí
barevné, nikoli bílé
jednolitá barva, nikoli textura
preferují tmavé písmo na světlém pozadí
 
4. Prostředí
nerozptylující - (žádné banery, obrázky, vyskakující okna, dokonce v testech rozptyluje i stálé menu)
 
5. Orientace
snadná
přehledná
neměnící se
 
6. Testy
co nejkratší a nejpřesnější vyjádření úkolu
zaměření pouze na jedno pravidlo, teprve následně testy souhrnné
omezená velikost (10 - max. 20 úkolů)
velké písmo - větší než v textech
přístupné přehledy učiva (taháky) nebo zjednodušený výklad k připomenutí procvičovaného pravidla


 
Home