Užitečné odkazy

 

Dyscentrum Praha
můžete se poradit, vzdělávat se nebo zakoupit metodické a nápravné pomůcky a materiály
http://www.dyscentrum.org


Česká společnost Dyslexie
pokud chcete vědět více i po odborné stránce, sledovat nové trendy péče o děti s DYS, můžete se stát členem společnosti a zapojit se do činnosti
http://www.czechdyslexia.cz/


Prodys
individuální speciálně pedagogická péče
http://www.prodys-bubenickova.cz/nabidka.htm


Výuka

KamiNet
pomoc ve výuce češtiny od 2. - 9. ročníku v testech i výkladech pro žáky s poruchami učení, vysvětlení anglické mluvnice česky a návaznost na jednoduché testy, testy slovní zásoby, slovníček, nápravná cvičení zaměřená na rozvoj zrakového, sluchového vnímání a orientace v čase
www.kaminet.cz


Kamizdat
metodické stránky pro vyučující českého jazyka - sloh a literatura, ale pokud chcete svému dítěti s DYS pomoci se slohem, třeba zde také najdete inspiraci, jsou řazeny podle slohových útvarů
www.kamizdat.wz.cz


Diktáty
doplňovací diktáty s okamžitým vyhodnocením
http://diktaty.ewa.cz/diktold/


Literatura - "povinná četba"
možnost poslechu díla místo čtení
http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/


Angličtina
velmi kvalitní stránky pro výuku angličtiny od počátků až...
http://helpforenglish.cz/


 
Home